Audi Brussels ontvangt het Diversiteitslabel

De fabriek Audi Brussels is bekroond met het Diversiteitslabel 2018 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Diversiteitslabel, dat in 2008 werd gelanceerd door Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, is bedoeld om ondernemingen de middelen te geven om alle risico's op discriminatie aan te pakken. Om dit label te verkrijgen, heeft Audi Brussels een diversiteitsplan in het leven geroepen, dat het tot een goed einde heeft gebracht. Na een positieve eindbeoordeling is de Brusselse fabriek beloond voor haar inspanningen ter bevordering van diversiteit met de officiële toekenning van het Diversiteitslabel.

Diversiteitsprijs-3.jpg
Het label is twee jaar geldig. Gedurende deze periode kan Audi Brussels er vrij gebruik van maken in al haar interne en externe communicatie. Dit certificeringsinstrument is gebaseerd op een actieplan waarin een reeks goede praktijken worden vastgelegd. Het label wordt toegekend door de minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Economie en Werkgelegenheid, Didier Gosuin. Het is Actiris zelf, die het actieplan beoordeelt en het label toekent.
1200x1200_Alain-Sermeus.jpg
De afgelopen drie jaar heeft een team van deskundigen van Audi Brussels zich over het diversiteitsbeleid gebogen en alle strategieën uitgestippeld, om niet alleen discriminatie te bestrijden, maar ook om van de verschillen tussen de medewerkers een prestatiehefboom voor de onderneming te maken. Deze strategieën komen steeds meer tegemoet aan de eisen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en reputatie. Alain Sermeus, directeur Opleiding en Personeelsontwikkeling bij Audi Brussels, leidt het team dat instaat voor het diversiteitsbeheer: "Het implementeren van een diversiteitsbeleid is niet eenvoudig. De deskundigengroep van Audi Brussels is zich daarvan bewust. De motivatiefactoren zijn in de eerste plaats afhankelijk van persoonlijke factoren, dat wil zeggen de betrokkenheid van de leidinggevenden, of van beperkingen, zoals de toepassing van wettelijke verplichtingen die de laatste jaren aanzienlijk zijn geëvolueerd."
Voor Erik Prieels, Algemeen Directeur Human Resources bij Audi Brussels, is de uitdaging die diversiteit stelt veel breder dan de strijd tegen discriminatie alleen: "Diversiteit is duidelijk van belang voor de ondernemingen in hun aanwervingsprocessen, maar ook in hun personeelsbeleid. Diversiteit beheren is nadenken over de manier waarop de vele potentiëlen binnen de onderneming geoptimaliseerd kunnen worden."

Het bevorderen van diversiteit in de onderneming kent één doel: de verschillen tussen werknemers omzetten in troeven voor de onderneming. Afgezien van kwesties van maatschappelijke verantwoordelijkheid is diversiteitsbeheer dus een bron aan rijkdom. Ook in letterlijke zin, zoals Patrick Danau, Algemeen Directeur Techniek en Logistiek en Woordvoerder van het Directiecomité van Audi Brussels, vaststelt: "Diversiteit is, op voorwaarde dat het goed wordt beheerd, een succesfactor voor de onderneming, een menselijke en economische rijkdom. Rechtstreeks of onrechtstreeks wordt er dus verwacht dat het diversiteitsbeleid voordelen biedt voor de economische prestaties."
Diversiteitsprijs-1.jpg
De minister van Werk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent elk jaar het diversiteitslabel toe aan werkgevers die verschillen in de professionele omgeving erkennen, respecteren en waarderen. Minister Gosuin sprak in het bijzonder zijn waardering uit voor de inzet van Audi Brussels: "Dit label erkent de inspanningen die Audi Brussels, op vlak van diversiteit heeft geleverd. Het is belangrijk om maatschappelijk verantwoordelijke ondernemingen naar waarde te schatten. Maar deze inspanningen moeten worden voortgezet om ze duurzaam te verankeren in de praktijken van de onderneming."

Audi Brussels heeft ongeveer 3.000 werknemers in dienst. Op 3 september is Audi Brussels gestart met de productie van het eerste volledig elektrische voertuig van het "merk met de vier ringen", de Audi e-tron. Audi heeft een geïntegreerde benadering op het vlak van duurzame high-end mobiliteit. Daarom richt de onderneming zich op de productie van een milieuvriendelijke elektrische SUV. De serieproductie van de Audi e-tron is bijgevolg CO2-neutraal sinds haar lancering.