Compliance en integriteit | Audi Brussels

Compliance en Integriteit bij Audi Brussels

De aspecten 'compliance' en 'integriteit' zijn stevig verankerd in onze strategie en cultuur. Ze vormen de basis van onze acties bij Audi Brussels. We streven ernaar om onze beslissingen te baseren op de relevante wetten, interne regels en waarden. Om compliance en integriteit effectief en op lange termijn te implementeren bij Audi, gebruiken we een Compliance Management System (CMS) dat steunt op internationaal erkende normen. Het vertegenwoordigt de principes, maatregelen, processen en structuren die permanent moeten worden vastgelegd en voortdurend moeten worden verbeterd om de wetgeving na te leven en systematisch wangedrag tegen te gaan. Audi Brussels onderschrijft ook het overkoepelende compliance- en integriteitsprogramma Together 4 Integrity (T4I) van de Volkswagen Groep. Dit initiatief heeft als doel om integriteit te verankeren als een inherent onderdeel van onze bedrijfscultuur en zo het vertrouwen van medewerk·st·ers, klanten, zakenpartners en het publiek in de onderneming te versterken.

T4I: Together 4 Integrity

T4I, dat werd gelanceerd door de Volkswagen Groep, is een van de grootste strategische transformatieprogramma’s uit onze geschiedenis. Het zal in aanzienlijke mate bijdragen tot ons streven om een voorbeeld van integriteit en compliance te worden. Met T4I willen we een nieuwe cultuur verankeren in het DNA van onze organisatie, niet alleen hier bij Audi Brussels, maar overal ter wereld.


Together4Integrity Grafisch
Zoals de afbeelding illustreert, steunt T4I op vijf kernprincipes die in gelijke mate met elkaar verbonden zijn: strategie, integriteitscultuur, verantwoordelijkheid, risicobeheer en een open omgeving. Dat zijn onze topprioriteiten, en ze maken integraal deel uit van de activiteiten bij Audi Brussels.


Onze Gedragscode

Bij Audi Brussels is handelen met integriteit en compliance van primordiaal belang, aangezien het cruciaal is voor ons succes. Behalve de naleving van wetten, voorschriften en interne regels behoort ook de nadruk op ethische waarden tot onze belangrijkste principes.

De Gedragscode van Audi Brussels is afgeleid van de overkoepelende Gedragscode van de Volkswagen Groep. Het is een belangrijk instrument om ons bewustzijn van goed en wettelijk gedrag en onze verantwoordelijkheden tegenover onze zakenpartners, de werkplek en de maatschappij te versterken. De gedragscode is van toepassing voor iedereen die bij Audi Brussels werkt, los van afdeling of hiërarchie, en speelt een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat elk individu zich dienovereenkomstig gedraagt.


What do we value Tekst

Gedragscode voor zakenpartners

De gedragscode voor zakenpartners beschrijft wat we van onze partners verwachten.

Bezoek het ONE.Konzern Business Plattform (ONE.KBP) voor de duurzaamheidsvereisten van Audi Brussels.


Ons klokkenluidersysteem

Ons klokkenluidersysteem biedt zowel interne als externe meldingskanalen voor personen die informatie willen verstrekken over inbreuken op de wet- en regelgeving.

Mensenrechten

Als verantwoordelijke onderneming zetten we ons in om de mensenrechten te handhaven en laten we ons leiden door de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties. Inhoudelijk verwijzen ze naar de algemene uitleg over mensenrechten (vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten), de OESO-richtlijnen voor multinationals en de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in het bijzonder.​

Als onderdeel van het Compliance Management System draagt de afdeling Compliance de centrale verantwoordelijkheid voor het onderwerp zakendoen en mensenrechten en onderhoudt ze constante gesprekken met verschillende functies, vakgebieden en de coördinatie van de Groep. Een verantwoord beheer van de toeleveringsketen moet ook worden beschouwd als een fundamenteel element voor de handhaving van de mensenrechten in samenwerking met leveranciers.

We hebben ons begrip van de fundamentele aspecten van het zakendoen en de mensenrechten verankerd in zowel de Gedragscode van Audi als in het interne beleid en hebben onze verwachtingen voor werknemers en zakenpartners geformuleerd in de volgende documenten, bijvoorbeeld:​