Duurzaam ondernemen | Audi Brussels
Een Audi Q8 wordt opgeladen aan een oplaadpaal

Duurzaam ondernemen bij Audi Brussels

Onze engagementen

Duurzaam ondernemen, daar zijn we nooit klaar mee. Voor een positieve impact op mens en natuur denken en handelen we bij Audi Brussels op de lange termijn en maken we onze duurzame prestaties continu beter. Wat vandaag nog niet kan, lukt ons morgen! Daarvoor hebben we unieke troeven in huis: een fabriek die CO2-neutraal produceert, een product dat geen broeikasgassen uitstoot en een community die mensen veilig te werk stelt en evenwichtig samenleeft met de stad om ons heen.

Mission: Zero – 4 werelden, 1 doel

De duurzaamheidsinspanningen van Audi Brussels kaderen binnen Mission: Zero. Dat is een overkoepelend programma van Audi AG en focust op vier actiegebieden:

Een fabriek die CO2-neutraal produceert

Sinds 2018 is Audi Brussels officieel een CO2-neutrale fabriek. Concreet wil dat zeggen dat onze productie en andere bedrijfsactiviteiten geen extra broeikasgassen uitstoten.

Hoe we dat voor elkaar krijgen?

  • 100% van onze energie- en warmtevoorziening komt van groene stroom en groen gas. Denk aan het gebruik van zonne- en windenergie, warmtekrachtkoppeling en warmtepompen.
  • Daarmee coveren we 95% van onze CO2-voetafdruk.
  • De overige 5% compenseren we met milieuprojecten zoals een windturbineproject in India.  


Wist je dat?

Audi Brussels was ‘s werelds eerste CO2-neutrale autofabriek die op grote schaal premiumwagens produceert. We ontvingen het label voor CO₂-neutrale autoproductie in 2018 van de inspectie- en certificatiedienst Vinçotte.

In feiten en cijfers

Milieuvriendelijke energieschaal

Wist je dat?

Vanaf 2024 zal Audi Brussels bij de productie van onze elektrische wagens gebruik maken van grijs water. Hoe dat werkt? Ons afvalwater gaat via leidingen eerst naar de naburige waterzuiveringsinstallatie van Brussel (uitgebaat door Hydria). Daar wordt het gezuiverd en dan keert het naar onze site terug in de vorm van grijs water. Zo sparen we jaarlijks tot 100.000 m³ drinkwater uit. Daarnaast zetten we in op hergebruik van regenwater. Een eerste project op dat vlak laat ons toe om jaarlijks 2.500 m³ regenwater te hergebruiken voor ons sanitair.

Een community in evenwicht

Bij Audi Brussels voelen we ons verantwoordelijk voor de bredere context waarbinnen we werken. Zo streven we op verschillende manieren naar een evenwichtige relatie met de mensen en omgeving binnen en buiten onze productiesite.

Sustainability hub: alle info binnen handbereik

Duurzaamheid is een veelbesproken topic, ook bij Audi Brussels. Meer weten? Download hier extra verslagen, brochures, presentaties en dossiers rond onze duurzaamheidsinitiatieven.

Een Audi in groene omgeving

Milieuverklaring

Park van Vorst

Presentatie buurtcomité