Second life of recycling? BattMAN redt batterijen van een onterecht vroeg levenseinde!

BattMan ReLife (2).jpg
Het is een vraag die velen in de sector van de elektrische mobiliteit zich stellen: wat gebeurt er met de batterij nadat de elektrische auto zijn levenseinde heeft bereikt? Het antwoord is heel eenvoudig: de nieuwe analysesoftware BattMAN ReLife controleert in enkele minuten tijd haar gezondheidstoestand (‘state of health’). Voortaan wordt de snel-check als eerste diagnose ingezet in de pilootinstallatie voor batterijrecycling die de Volkswagen-groep sinds het begin van dit jaar exploiteert in zijn vestiging in Salzgitter.
BattMan ReLife (3).jpg
Afhankelijk van de door het controlesysteem vastgestelde capaciteit kan de HS-batterij in de toekomst in haar geheel of gedeeltelijk opnieuw gebruikt worden in een auto of een tweede leven tegemoet gaan in een mobiel of stationair systeem voor energieopslag. Ofwel kan het materiaal via een innovatief recyclingproces opnieuw gebruikt worden bij de productie van batterijcellen.

De eerste versie van de BattMAN-software (Battery Monitoring Analysis Necessity) werd ontwikkeld door de kwaliteitsafdeling van Audi Brussels, met het oog op een snelle en nauwkeurige analyse van de hoogvoltbatterijen van de Audi e-tron. Ondertussen wordt deze eerste versie al bij verschillende merken uit het Volkswagen-concern als diagnosetool gebruikt.

Bij de opening van de pilootinstallatie voor batterijrecycling in de vestiging in Salzgitter, begin dit jaar, werd, in samenwerking met de recyclingexperts van Volkswagen Group Components, de volgende versie van BattMAN ontwikkeld. Na enkele maanden van programmeren en testen kwam de nieuwe analyseoplossing BattMAN ReLife tot stand, die in enkele minuten een betrouwbare inschatting maakt van de verdere gebruiksopties. Dat proces nam vroeger verscheidene uren in beslag.

Na het aansluiten van de laagvolstekker controleert het toestel of de batterij überhaupt nog communiceert en gegevens doorgeeft. Daarna worden foutmeldingen, isolatieweerstand, capaciteit, temperaturen en de spanning van de cellen vastgesteld en weergegeven. Axel Vanden Branden, kwaliteitsingenieur bij Audi Brussel: “We kunnen cel per cel alle belangrijke parameters inlezen. Dan toont een kleurencode de respectievelijke toestand van elke cel: groen wil zeggen dat de cel in orde is, bij geel moet ze nader onderzocht worden en een rode cel is niet meer oké“.
BattMan ReLife (4).jpg
Op die basis wordt de globale toestand van de batterij bepaald. Hier zijn drie mogelijkheden.

Om te beginnen de zogeheten ‘remanufacturing’. Dat wil zeggen dat de batterij vanwege haar goede tot zeer goede capaciteit opgewerkt kan worden om ze vervolgens als reserveonderdeel opnieuw in een elektrische auto te installeren. Dit concept wordt momenteel nader getest en uitgewerkt.

Ten tweede is er ook wat we ‘second life’ noemen. In dat geval verkeert de batterij nog in een matige tot goede toestand en kan ze nog gedurende jaren een ‘tweede leven’ leiden, maar niet langer in een elektrische auto. Dat kan bijvoorbeeld wel in een flexibele snellaadpaal, in een mobiele laadrobot, een zelfrijdend transportsysteem, een heftruck, thuisbatterij of noodvoeding.

Als laatste is er de efficiënte recycling in de pilootinstallatie van Volkswagen Group Components in Salzgitter, waar alleen de werkelijk versleten accu’s via een mechanisch proces gedemonteerd worden in afzonderlijke fracties, zoals aluminium, koper, kunststoffen en ‘zwart poeder’. Dat ‘zwarte poeder’ bevat de waardevolle batterijgrondstoffen lithium, nikkel, mangaan en kobalt, alsook grafiet. Gespecialiseerde partners gebruiken hydrometallurgische procedés om de verschillende element zuiver te scheiden, zodat ze vervolgens opnieuw tot kathodemateriaal verwerkt kunnen worden.

Frank Blome, hoofd Batterijcellen en -systeem bij Volkswagen Group Components: “We weten dat gerecyclede batterijgrondstoffen net zo efficiënt zijn als nieuwe. Met de teruggewonnen materialen kunnen we in de toekomst de bevoorrading van onze celproductie ondersteunen”.

Volker Germann, CEO van Audi Brussels: “De ontwikkeling van BattMAN ReLife vormt een geweldig voorbeeld van hoe de samenwerking tussen de verschillende merken van het Volkswagen-concern tot grote successen leidt”.
Infografik BattMANReLife 30.09.21 NL.jpg