1920x1080_Partnership2.jpg

Audi Brussels, Actiris, Bruxelles Formation en VDAB Brussel engageren zich om tewerkstelling in Brussel boost te geven

AUDI BRUSSELS S.A./N.V. en de overheidsinstellingen voor tewerkstelling Actiris, Bruxelles Formation en VDAB Brussel, wensen nauwer samen te werken in de toekomst. Concreet uit zich dit in de overeenkomst die vandaag in de Brusselse automobielfabriek werd afgesloten. Ook Brussels Minister van Tewerkstelling en Economie, Didier Gosuin, was aanwezig bij de ondertekening van het akkoord. Gosuin is de motor achter deze nauwe samenwerking tussen privé-ondernemingen en het Brussels Regionaal Bureau voor Tewerkstelling Actiris. Het akkoord met Audi Brussels is niet het laatste; het zal gevolgd worden door talrijke samenwerkingsverbanden met werkgevers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De betrokken partijen zien in deze uitwisseling een centraal platform voor de werkzoekenden. Voor alle werknemers die over minder uitgebreide kwalificaties beschikken, moet de instap naar werk gemakkelijker gemaakt worden. Vaak ontbreekt hier een adequate begeleiding. Actiris, Bruxelles Formation en VDAB Brussel zijn bereid deze uitdaging aan te gaan. Hun doelstelling is het reeds bestaande begeleidingsprogramma naar Audi Brussels toe te optimaliseren.
1920x1080_Partnership1.jpg
Brussels Minister van Tewerkstelling en Economie Didier Gosuin verheugt zich over dit bilateraal akkoord: "Deze overeenkomst activeert de samenwerking tussen tewerkstelling en vorming en streeft er naar, het aantal Brusselse werknemers op de site van Audi Brussels te verhogen terwijl het tegelijkertijd tegemoet komt aan de reële behoeften van de automobielconstructeur. Dit in hoofdzaak door zich te focussen op vorming en omschakeling." De constructie van een volkomen nieuw elektrisch voertuig van Audi op zijn site in Brussel maakt het mogelijk om vanaf 2016 bijkomend personeel aan te werven. Dit breidt zich nog uit in 2018 wanneer de productie van het bewuste elektrische model bij Audi van start gaat. Deze nieuwe aanwervingen zullen parallel verlopen met het behoud van de 2.600 werknemers die de site momenteel telt. De autoriteiten voor tewerkstelling en vorming, actief te Brussels (Actiris, Bruxelles Formation en VDAB) verbinden zich ertoe, Audi geïntegreerde diensten aan te bieden welke beantwoorden aan de behoeften op personeelsvlak en voor de Brusselse werkzoekenden de toegang tot werk vergemakkelijken. Dit alles via diverse concrete acties. Enerzijds via advies op het vlak van rekrutering (hulp bij de redactie van tewerkstellingsaanbiedingen, ondersteuning bij het definiëren van het profiel van de functie…), anderzijds mits de ondersteuning van de rekrutering op zich (verdeling van werkaanbiedingen, voorselectie…), maar tevens via de toegang tot een netwerk van partners van Actiris, actief op het vlak van vorming én ondersteuning bij de uitwerking van een diversiteitsplan.
Mits de ondersteuning van de regionale overheden, focust dit samenwerkingsverband zich vooral op het begeleiden van de ontwikkeling van de kennis van deze nieuwe industriële technologieën en de daarbij horende vorming, maar tevens op de aanwerving, op het geheel van de huidige werknemers en hen die hen zullen vervoegen opdat het personeel vanaf 2018 duurzaam gekwalificeerd is voor de productie van het nieuwe model. Dit terwijl het omschakelen van het reeds aanwezige personeel deze laatste zal toelaten volledig op punt te staan, met name in het kader van de aanpassingen van de montageketting aan het nieuwe wagenmodel. Door zijn doelstellingen op het vlak van vorming en tewerkstelling onderschrijft deze conventie zich in het Brusselse mechanisme dat de jeugd ondersteunt.
730x730_Thomas-Neuhaus.jpg
In het kader van de persconferentie van vandaag hebben alle deelnemers benadrukt dat de versterking van deze samenwerking o.a. jonge werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer toegang zal verlenen tot vooruitzichten op werk. Momenteel woont 11% van het personeel van Audi Brussels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegenover 9% vroeger. Thomas Neuhaus, Algemeen Directeur Human Resources bij Audi Brussels: "Dankzij de nauwe samenwerking met Actiris zullen wij in staat zijn het aantal werknemers afkomstig uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verhogen, zonder daarbij de werknemers uit andere delen van het land uit het oog te verliezen en het kwalificatieniveau steeds voor ogen houdend."
Audi is in België de voorloper op het gebied van het "geassocieerd onderwijs". Sinds 2012 onderhoudt Audi Brussels een nauwe samenwerking met twee partnerscholen, de éne is Franstalig; de andere bevindt zich het Nederlandstalig gedeelte van het land. Doel is de jongeren de toegang te openen tot de beroepswereld. Algemeen Directeur Techniek en Logistiek bij Audi Brussels, Patrick Danau, benadrukt de noodzaak om gekwalificeerde werkkrachten aan te trekken in de fabriek in Brussel: "Vanaf 2018 zullen wij in de site in Brussel de eerste volledig elektrische SUV in de geschiedenis van Audi produceren. Voor de productie van het Audi e-tron quattro concept hebben wij nood aan gespecialiseerde krachten op het vlak van de hoogvolttechnologie. We hopen dat de overheids- en privé instellingen voor tewerkstelling ons helpen om geschikte kandidaten te vinden. Ook hopen we te mogen rekenen op hun ondersteuning bij de vorming van deze toekomstige werknemers."

Het is voor alle partijen in Brussel en in België ook een opportuniteit om synergieën te ontwikkelen tussen de regionale pijlers in innovatieve domeinen en het potentieel voorhanden in de automobielsector. Bovendien kan de Belgische site zich profileren als één van de Europese leiders inzake research, vormingsuitrusting en competenties in combinatie met de productie van elektrische wagens en de daarbij horende technologieën.
1920x1080_Partnership3.jpg
Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel en Audi zijn overeengekomen, regelmatig bijeen te komen om de tewerkstellingsaanbiedingen zo goed mogelijk te kunnen invullen. De dialoog tussen de vier partners wordt gekenmerkt door pragmatisme en door de behoeften van elkeen van de partijen. Volgende activiteiten zullen voorop gezet worden: gezamenlijke vergaderingen, informatie-uitwisseling, uitwerken van aanbevelingen. Doel is de werkzoekenden een evaluatie van hun competenties te kunnen geven, hun profielen te positioneren en hen perspectieven voor hun loopbaan aan te reiken. De werkzoekende zullen een overzicht ontvangen van de actuele werkaanbiedingen bij Audi alsook de vormingsmogelijkheden. De conventie die vandaag werd ondertekend voorziet eveneens een jaarlijkse evaluatie van de gezamenlijke activiteiten op het vlak van de tewerkstelling.