Praktische richtlijnen voor bedrijfsbezoek

Bedrijfsbezoek

 • 1920x600_Showroom.jpg
1920x600_Showroom.jpg

Praktische richtlijnen

Betaling

De rondleiding en eventueel het middagmaal dienen online via de beveiligde betalingsmodule te worden betaald.

Annulatie

Een bedrijfsbezoek kan ten laatste 14 werkdagen vóór het bezoek worden geannuleerd. Bij laattijdige annulatie (minder dan 14 werkdagen) wordt de reeds betaalde rondleiding niet terugbetaald. Indien men voor een groep reserveert wordt er geen terugbetaling gedaan indien het aantal deelnemers op de dag van het bezoek lager ligt.

Praktisch

 • De bedrijfsbezoeken vinden plaats van maandag tot vrijdag en starten in de voormiddag om 10u30 en in de namiddag om 14u30. Op speciale aanvraag zijn avondrondleidingen mogelijk.
 • In functie van de beschikbaarheden van de gidsen kunnen wij gelijktijdig meerdere rondleidingen aanbieden en dit zowel in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.
 • Het bezoek “Einsteiger” gebeurt te voet. Het bezoek “Effizienz” gebeurt gedeeltelijk te voet en met shuttles.
 • De bezoekers dienen voldoende mobiel te zijn. Bezoekers met bepaalde medische beperkingen, zoals bijvoorbeeld een pacemaker, worden om veiligheidsredenen niet toegelaten. Bezoekers met een beperkte mobiliteit worden afgeraden om deel te nemen aan het bezoek. Indien nodig kan Audi Brussels twee rolstoelen ter beschikking stellen.
 • In de Audi-fabriek zijn fototoestellen, videocamera’s, materiaal voor geluidsopnamen en mobiele telefoons, van welke aard dan ook, niet toegelaten. Deze zaken kunnen veilig opgeborgen worden in de daartoe voorziene kluizen in het bezoekerspaviljoen.
 • We vragen de bezoekers om tijdens de rondleiding comfortabele gesloten schoenen te dragen, zo niet zal het, om veiligheidsredenen, niet mogelijk zijn om de rondleiding mee te volgen. Voor de dames: draag geen naaldhakken of open sandalen. Gelieve deze informatie aan alle bezoekers over te maken.
 • De deelnemerslijst dient minimum 1 week vóór de rondleiding via e-mail worden overgemaakt. Wijzigingen in de deelnemers dienen altijd voorafgaand aan het bezoek te worden gemeld.
 • Tijdens de bedrijfsrondleiding dienen alle bezoekers een visueel herkenningsteken te dragen dat wordt voorzien door Audi Brussels.
 • Audi Brussels behoudt zich het recht voor om bezoeken te annuleren in geval van overmacht of omstandigheden buiten onze wil. Een vervangingsdatum zal in dit geval worden voorgesteld.
 • Parkeerfaciliteiten zijn gratis beschikbaar tegenover de hoofdingang Audi-fabriek (P8 = bezoekersparking).
 • Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen via het nummer 02/348.21.11.
 • Opgelet: er is slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen.