Integriteit is een belangrijke bedrijfswaarde

Onderneming

  • Wij zijn oprecht en bespreken wat niet in orde is

    1920x600_Value 2 stage.png

Wij zijn oprecht en bespreken wat niet in orde is

1920x600_Value 2 stage.png

Voor ons betekent deze waarde: een cultuur van leiderschap en samenwerking promoten.

Voor ons zijn economisch succes en verantwoord ondernemen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Respect, openheid, verantwoordelijkheid en integriteit zijn dan ook cruciale bedrijfswaarden. Dat steunt op het vertrouwen en de samenwerking doorheen de Groep en de individuele verantwoordelijkheid, steeds conform de waarden en regels van de onderneming en ieders eigen morele kompas.

Bij Audi zijn het de mensen die de onderneming vorm geven, met onze beslissingen, in ons dagelijkse werk en in de manier waarop we met elkaar omgaan. We willen de samenwerkingscode, de zeven bedrijfswaarden en de leiderschapsmissie van Audi als richtlijnen gebruiken, zodat we op die basis even succesvol als verantwoord kunnen blijven.

Integer en verantwoord handelen vormt de basis van ons succes.

Daartoe hebben we specifieke doelstellingen bepaald:

  • De maatschappelijke verantwoordelijkheid en integriteit verzekeren:
    Voor ons zijn economisch succes en verantwoord ondernemen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Respect, openheid, verantwoordelijkheid en integriteit zijn dan ook cruciale bedrijfswaarden. Dat steunt op het vertrouwen en de samenwerking doorheen de Groep en de individuele verantwoordelijkheid, steeds conform de waarden en regels van de onderneming en ieders eigen morele kompas.
  • Een cultuur van leiderschap en samenwerking promoten:
    Bij Audi zijn het de mensen die de onderneming vorm geven, met onze beslissingen, in ons dagelijkse werk en in de manier waarop we met elkaar omgaan. We willen de samenwerkingscode, de vier bedrijfswaarden en de leiderschapsmissie van Audi als richtlijnen gebruiken, zodat we op die basis even succesvol als verantwoord kunnen blijven.