Onze medische dienst voor de medewerkers

Onderneming

  • 1920x600_Medical-service.jpg
1920x600_Medical-service.jpg

Gezondheidsfilosofie

Onze werknemers zijn ons meest dierbare bezit. Daarom kunnen we geen compromissen sluiten als het gaat over hun gezondheid. Ons gezondheidsbeleid wil via tal van maatregelen en acties, de werknemers gezond, fit en gemotiveerd houden op het werk en dit ook zo behouden in de toekomst. Het gezondheidsteam werkt als een neutraal adviesorgaan in nauwe samenwerking met de collega’s van HR en de productieafdelingen.
Marc Watte

"We luisteren naar de vragen en de problemen van onze medewerkers zodat hun werk en hun gezondheid optimaal op mekaar afgestemd zijn."

Marc Watté, arbeidsgeneesheer, diensthoofd

Ons aanbod

Het gezondheidsbeleid voor de werknemers omvat zowel preventie, verzorging als nazorg. Naast de opvang van de urgenties en de uitgebreide medische check-up zijn de diensten van het gezondheidscentrum gebaseerd op vijf belangrijke pijlers:
Gezondheidsbeoordeling
256x144_medical1.jpg
• Gezondheidsbeoordeling bij aanwerving
• De periodieke gezondheidsbeoordeling
• De spontane raadpleging op vraag van de werknemer
• Het onderzoek bij werkhervatting en reïntegratie
Gezondheidspromotie
256x144_medical2.jpg
Elke medewerker kan genieten van een volledig preventief gezondheidsonderzoek tijdens de werktijd, de Audi Check-Up, waarbij individuele gezondheidsadviezen worden verschaft door de arts. Dit onderzoek is volledig kosteloos en uiteraard vertrouwelijk.

Aangezien we uiterst veel belang hechten aan de fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers, organiseren wij jaarlijks meerdere acties:
• Mindfulness- en yogasessies
• Stappenactie
• Sensibilisatie rond darmkanker
• Mond- en handhygiëne
• Sport & fitness
Ergonomie en industriële hygiëne
1920x1280_CR-ergonomics.jpg
Ergonomie
• Optimalisatie van bestaande werkposten om de fysieke belasting voor onze medewerkers zo gering mogelijk te maken
• Inzet van ergonomische hulpmiddelen

"Met ergonomie trachten we het werk aan te passen aan de werknemer. We zijn steeds op zoek naar middelen om het werk gemakkelijker te maken."

David De Keukeleire, arbeidsgeneesheer


Industriële hygiëne
• Evaluatie van nieuwe chemische producten alvorens ze in gebruik te nemen
• Omgevingsmetingen van solventen en stof
• Geluidsmetingen
Psychosociale ondersteuning
1920x1080_Francoise-Maillieu.jpg
Onze psychosociale cel bestaat uit zes vertrouwenspersonen en één preventieadviseur.


"De vertrouwenspersoon bij Audi Brussels luistert naar de collega’s die nood hebben aan psychosociale hulp. We leven in een stressvolle tijd, deels privé, deels werk gebonden. Ik probeer conflicten op de werkvloer op te lossen door te bemiddelen en oplossingen voor te stellen in nauwe samenwerking met de arbeidspsycholoog. Mijn doelstelling is het welzijn van de werknemer na te streven. Het is een positieve ervaring om collega’s te kunnen helpen zodat ze zich beter voelen in hun werkomgeving."

Françoise Mallieu, vertrouwenspersoon
Dieetadvies
1000x667_Nutrition-counseling.jpg
• Persoonlijke begeleiding en gepersonaliseerd advies op vlak van voeding
• Deelname aan beleid inzake catering bij Audi Brussels


"Gezond eten op het werk begint bij jezelf!"

Emilie De Bruyne, diëtiste
Download alle
00:00 | 00:00
B-SW_Medical_02.jpg
B-SW_Medical_02.jpg