Corporate Responsibility voor succes

Onderneming

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Verantwoord handelen maakt sinds lang deel uit van de identiteit van Audi. Voor het merk met de vier ringen betekent verantwoord ondernemerschap dat bij elke beslissing ook rekening gehouden moet worden met de mogelijke gevolgen. Audi handelt duurzaam, om ook in de toekomst een goede werkgever te blijven, zijn concurrentievermogen te handhaven, zijn klanten enthousiast te maken, het milieu te beschermen en voor de volgende generaties een leefbare toekomst veilig te stellen. Zo krijgt de slogan "voorsprong door techniek" een nieuwe dimensie die veel verder reikt dan de producten.

Milieumaatregelen

“Efficiëntie” is sinds geruime tijd dé stelregel geworden in de omgang met grondstoffen, energieproductie en energieverbruik. Audi Brussels wil hierom een voortrekker zijn om zuinigheid en prestaties samen te laten gaan. Auto‘s die sportief maar toch efficiënt zijn. Vernieuwende processen die ook onze fabrieken en kantoren duurzamer en schoner maken. De energie die we in innovaties steken en waarmee we mede onze toekomstige mobiliteit bepalen. Het bewijs hiervan is de lancering van de Audi e-tron.

Audi Brussels wil zodoende duurzaamheid continu consolideren. Met een intrinsieke ecologische gedachte beogen we de productieprocessen steeds efficiënter te maken en onze milieu- en energieprestaties continu te verbeteren. Zo streeft Audi Brussels om “best in class” qua milieuprestaties te worden en zich zodoende als
referentiewaarde binnen de Europese automobielsector te positioneren.

Audi hecht in alle afdelingen grote waarde aan de bescherming van het milieu, aan maximale efficiëntie en aan de spaarzame omgang met natuurlijke hulpbronnen. Elke auto wordt tijdens zijn hele levensduur op ecologische duurzaamheid getest - bij de ontwikkeling en productie, tijdens de gebruiksfase en uiteindelijk bij de recycling van zijn onderdelen. Dat is ook nodig om het doel van een CO₂-neutrale mobiliteit te bereiken.

Audi Brussels heeft al meer dan tien jaar het EMAS-certificaat (Eco-Management and Audit Scheme). Dat bewijst dat de door de fabriek ingevoerde maatregelen voor de milieubescherming vruchten afwerpen.
Zonnepanelen
solar-cells.jpg
Sinds 2012 wordt uitsluitend hernieuwbare energie uit waterkracht gebruikt om aan de energiebehoeften te voldoen. De stroomvoorziening wordt sinds 2013 ook aangevuld met een andere vorm van hernieuwbare energie: op de daken van de fabriek staat de grootste zonnepaneelinstallatie van het Brusselse Gewest, op een oppervlakte van liefst 107.000 m², waarvan in 2020 20.000m² nieuw werd geïnstalleerd. Deze installatie zal jaarlijks meer dan 8.000 MWh elektriciteit opwekken, wat overeenkomt met het verbruik van ongeveer 2.300 Belgische doorsnee gezinnen.
CO₂-neutrale autoproductie
1920x1280_Audibx-co2.jpg
Sinds 2012 gebruikt Audi Brussels uitsluitend regeneratief opgewekte stroom. Zo kan ons bedrijf jaarlijks tot 14.230 ton aan CO₂-uitstoot vermijden, het equivalent van een verbruik van ongeveer 1.500 personen. Bij het streven naar duurzame mobiliteit is het belangrijk dat de wagen reeds vanaf de eerste kilometer in balans is met het milieu. Daarom proberen wij de CO₂-balans in onze productievestigingen te verbeteren. Het doel is tegen 2020 voor 60% CO₂-neutraal auto's te produceren bij Audi Brussels. Een beslissende stap in de richting van een uitgebalanceerde CO₂-uitstoot is het gebruik van ecologische stroom. In 2018 heeft Audi Brussels van de Belgische inspectie en de certificatie-instelling Vinçotte het certificaat "CO₂-neutrale fabriek" ontvangen.
Meer hierover kan je lezen in het persbericht

Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Audi Brussels heeft er met succes voor gevochten dat er een jaarlijks budget van 200.000 € besteed wordt aan MVO-projecten. Een selectiecommissie met leden van de directie keurt projecten goed die gericht zijn op het verbeteren van de sociale samenhang tussen alle maatschappelijke groepen. De HR-dienst geeft bewust kansarme mensen de mogelijkheid om bij Audi aan de slag te gaan. Er zijn regelmatig workshops met vakbonden over MVO. Het management pakt ook de problemen aan die betrekking hebben tot "leadership en MVO". In de toekomst plannen we teambuildings die gelinkt zijn aan een sociale activiteit.
Download alle
00:00 | 00:00
1920x1280_CR-social1.jpg
1920x1280_CR-social1.jpg

Arbeidsomstandigheden en waardig werk

1920x1280_CR-ergonomics.jpg
Audi let sterk op het welzijn van zijn werknemers. Zo hebben we ergonomisch aangepaste werkplaatsen en is er de mogelijkheid om vrijwillig een volledige medische check-up door een arts te krijgen. Mensen die door omstandigheden moeilijkheden ondervinden met het bandwerk, mogen beroep doen op een aangepaste werkplaats.