Strategie > Onderneming > Audi Brussels

Onderneming

 • 1920x600_visual-dark-en-strategie2025.png
1920x600_visual-dark-en-strategie2025.png

Het Nieuwe Premium

Drie wereldwijde megatrends zullen de mobiliteit van de toekomst bepalen: digitalisering, duurzaamheid en verstedelijking. Audi heeft de juiste antwoorden op deze megatrends. We hebben een duidelijk strategisch plan om onze ‘Vorsprong durch Technik’ te behouden. We hebben het potentieel om een mobiliteitsrevolutie te ontketenen.

We geven vorm aan ‘Het Nieuwe Premium’.

Onze missie

Digitalisering

strategie2025_ir_digitalisierung.jpg

We creëren de digitale ervaring van morgen.

De hoogwaardige mobiliteitservaring van de toekomst is digitaal. Veel klanten cultiveren reeds een digitale levensstijl en verbinden heel wat aspecten van hun dagelijkse leven met elkaar, waardoor ze ook een volledig geconnecteerde auto willen. Door onze klanten digitale services aan te bieden, boren we nieuwe businessmodellen en bronnen van inkomsten aan, zowel in onze concessies als in de auto en bovenal in onze mobiliteitsdiensten.

We creëren vandaag de digitale ervaring van morgen. Zo maken we mobiliteit veiliger, gebruiksvriendelijker en individueler en worden onze auto’s een integraal onderdeel van het digitale leven van onze klanten.
Tegen 2025 zullen we specifieke doelstellingen behalen op het gebied van duurzaamheid:
 • Een omzet van 1 miljard euro:
  Tegen 2025 moeten digitale services en businessmodellen 1 miljard euro bijdragen aan onze operationele winst. Het klantenportaal myAudi zal ons daarbij helpen.
 • Binnen de Volkswagen Groep ontwikkelen we een gemeenschappelijke digitale infrastructuur met geïntegreerde back-ends voor service en voertuigen om onze services wereldwijd te kunnen implementeren op basis van de normen die voor al onze merken gelden.
 • Gemeenschappelijke voertuigarchitectuur (E3-architectuur):
  We creëren een gemeenschappelijke, efficiënte en intelligente elektronische architectuur voor alle merken, modules en platformen van de Groep (elektronische ‘end-to-end’-architectuur).
 • Audi digitaliseren:
  We digitaliseren onze processen en verhogen dus onze efficiëntie, bijvoorbeeld door systeemengineering en virtuele ontwikkeling.

Duurzaamheid

strategie2025_ir_sustainability.jpg

We tillen elektrische mobiliteit naar een hoger niveau.

Duurzaamheid staat voor ons gelijk aan fitheid voor de toekomst. Met duurzame producten en diensten stellen we onze klanten in staat om tot een individuele premium-mobiliteit te komen. Daarom ontwikkelen we in sneltempo innovatieve rijtechnologieën en dringen we onze ecologische voetafdruk terug.

We tillen elektrische mobiliteit naar een hoger niveau in termen van technologie en kwaliteit om zo uit te groeien tot de nummer 1 van de prestigemerken. De wereldpremière van de Audi e-tron geeft het startschot voor dat modelinitiatief. In 2018 zijn we gestart met de geleidelijke elektrificering van ons productgamma.
Tegen 2025 zullen we specifieke doelstellingen behalen op het gebied van duurzaamheid:
 • Toonaangevend merk voor elektrische wagens:
  In 2025 zal ongeveer een op drie verkochte Audi’s (800.000 wagens) een elektromotor of oplaadbare hybrideaandrijving hebben. We willen het toonaangevende merk voor elektrische wagens worden.
 • Alle kernmodellen geëlektrificeerd:
  Met onze ‘Roadmap E’ zullen we tegen 2025 van elk kernmodel een geëlektrificeerde versie afleiden, hetzij volledig elektrisch, hetzij als oplaadbare hybride. Tegen die tijd zullen we dus meer dan twintig geëlektrificeerde modellen in onze portefeuille hebben.
 • CO₂-neutrale vestigingen:
  Brussel is onze eerste gecertificeerde CO₂-neutrale fabriek. We zullen op die weg voortgaan om tegen 2030 al onze faciliteiten CO₂-neutraal te maken.
 • In serie gebouwde brandstofcellen:
  We ontwikkelen momenteel een seriemodel met brandstofcel en zullen tegen het begin van de jaren twintig een kleine reeks lanceren.

Verstedelijking

strategie2025_ir_urbanisierung.jpg

We zijn trendsetters op het vlak van autonome mobiliteit.

Steden zitten stilaan op de limiet van hun capaciteiten. Er zijn nieuwe oplossingen nodig om te voorkomen dat de individuele mobiliteit volledig tot stilstand komt. Autonoom rijden en parkeren zullen een integraal onderdeel worden van de intelligente, duurzame en geconnecteerde mobiliteit van de toekomst. Ze zullen de veiligheid van alle weggebruikers verbeteren en de verkeersstromen bevorderen. Bovendien geven ze klanten meer tijd.

We zijn wereldmarktleiders op het vlak van autonoom rijden en geven de individuele mobiliteit in de steden van de toekomst een nieuwe dimensie. De showcar Audi Aicon demonstreert onze visie: volledig elektrisch, volledig autonoom en volledig geconnecteerd.
Tegen 2025 willen we het volgende bereiken:
 • Een aanzienlijk marktaandeel op het vlak van hoogwaardige mobiliteitsdiensten
 • Integratie van onze services in stedelijke intermodale mobiliteitsconcepten
 • Toonaangevende positie op het gebied van geautomatiseerd en autonoom rijden

Implementatie en doelstellingen

Audi Transformation Plan

We positioneren Audi voor de toekomst, zowel financieel als organisatorisch.

Tegen 2025 zullen we ongeveer 40 miljard euro investeren in digitale, elektrische en autonome mobiliteit. Een doorgedreven transformatieplan zal ons daarbij helpen. Met dat plan willen we onze prestaties tegen 2022 verbeteren en tegelijk de processen en structuren binnen de onderneming optimaliseren. Het plan zal nieuwe, winstgevende businessmodellen versnellen en fascinerende automobiele mijlpalen, zoals de Audi Aicon, dichterbij brengen.

Daartoe hebben we specifieke doelstellingen bepaald:
 • Een bijdrage aan de omzet van minimaal 10 miljard euro:
  Met het Audi Transformation Plan zullen we over de komende vijf jaar ten minste 10 miljard euro aan omzet realiseren, door specifiek onze kostenverhouding en onze prestaties te optimaliseren.
 • Minder complexiteit, meer efficiëntie:
  We maken nog meer gebruik van de synergieën binnen Audi en de Volkswagen Groep. We zullen onze processen stroomlijnen en overbodige complexiteit op gebieden die niet van tel zijn voor klanten reduceren.
 • Ontwikkeling van expertise en initiatieven inzake bijscholing:
  Met nieuwe organisatiestructuren en een intensievere ontwikkeling van expertise, zullen we de snelheid van verandering in onze onderneming een boost geven. Tegen 2025 zullen we het budget voor bijscholing optrekken tot meer dan een half miljard euro.
 • Langtermijnmarges van 8 tot 10 procent:
  We stellen alles in het werk om een stabiel en hoog investeringsrendement van 8 tot 10 procent te verzekeren.

Integriteit, respect en samenwerking

Integer en verantwoord handelen vormt de basis van ons succes.

Daartoe hebben we specifieke doelstellingen bepaald:
 • De maatschappelijke verantwoordelijkheid en integriteit verzekeren:
  Voor ons zijn economisch succes en verantwoord ondernemen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Respect, openheid, verantwoordelijkheid en integriteit zijn dan ook cruciale bedrijfswaarden. Dat steunt op het vertrouwen en de samenwerking doorheen de Groep en de individuele verantwoordelijkheid, steeds conform de waarden en regels van de onderneming en ieders eigen morele kompas.
 • Een cultuur van leiderschap en samenwerking promoten:
  Bij Audi zijn het de mensen die de onderneming vorm geven, met onze beslissingen, in ons dagelijkse werk en in de manier waarop we met elkaar omgaan. We willen de samenwerkingscode, de vier bedrijfswaarden en de leiderschapsmissie van Audi als richtlijnen gebruiken, zodat we op die basis even succesvol als verantwoord kunnen blijven.