Corporate Responsability > Onderneming > Audi Brussels

Onderneming

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Verantwoord handelen maakt sinds lang deel uit van de identiteit van Audi. Voor het merk met de vier ringen betekent verantwoord ondernemerschap dat bij elke beslissing ook rekening gehouden moet worden met de mogelijke gevolgen. Audi handelt duurzaam, om ook in de toekomst een goede werkgever te blijven, zijn concurrentievermogen te handhaven, zijn klanten enthousiast te maken, het milieu te beschermen en voor de volgende generaties een leefbare toekomst veilig te stellen. Zo krijgt de slogan "voorsprong door techniek" een nieuwe dimensie die veel verder reikt dan de producten. De grote doelstelling is CO₂-neutrale mobiliteit.

Milieumaatregelen

Onze milieudoelstellingen worden continu opgevolgd en gerapporteerd aan onze hoofdzetel in Duitsland waar een benchmark wordt opgemaakt. Op geregelde tijdstippen bijeenkomsten worden georganiseerd om de best beschikbare technieken voor te stellen, bijvoorbeeld onze warmtepomp, zodat de andere fabrieken deze projecten kunnen overnemen of verder onderzoeken. Audi hecht in alle afdelingen grote waarde aan de bescherming van het milieu, aan maximale efficiëntie en aan de spaarzame omgang met natuurlijke hulpbronnen. Elke auto wordt tijdens zijn hele levensduur op ecologische duurzaamheid getest - bij de ontwikkeling en productie, tijdens de gebruiksfase en uiteindelijk bij de recycling van zijn onderdelen. Dat is ook nodig om het doel van een CO₂-neutrale mobiliteit te bereiken. Audi Brussels heeft al meer dan tien jaar het EMAS-certificaat (Eco-Management and Audit Scheme). Dat bewijst dat de door de fabriek ingevoerde maatregelen voor de milieubescherming vruchten afwerpen. Niet alleen Europa, ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Audi-vestiging goede punten gegeven: volgens het certificeringssysteem van het Gewest behoort de Audi-fabriek tot de "eco-dynamische ondernemingen" met een topscore van drie sterren.

Zonnepanelen
solar-cells.jpg

Sinds 2012 wordt uitsluitend hernieuwbare energie uit waterkracht gebruikt om aan de energiebehoeften te voldoen. De stroomvoorziening wordt sinds 2013 ook aangevuld met een andere vorm van hernieuwbare energie: op de daken van de fabriek staat de grootste zonnepaneelinstallatie van het Brusselse Gewest, op een oppervlakte van liefst 37.000m². Deze installatie wekt jaarlijks meer dan 3.000 MWh elektriciteit op, wat overeenkomt met het verbruik van 660 gezinnen bestaande uit vier personen.
CO₂-neutrale autoproductie
1920x1280_Audibx-co2.jpg

Sinds 2012 gebruikt Audi Brussels uitsluitend regeneratief opgewekte stroom. Zo kan ons bedrijf jaarlijks tot 14.230 ton aan CO₂-uitstoot vermijden, goed voor 37,5% van de volledige CO₂-uitstoot. Bij het streven naar duurzame mobiliteit is het belangrijk dat de wagen reeds vanaf de eerste kilometer in balans is met het milieu. Daarom proberen wij de CO₂-balans in onze productievestigingen te verbeteren. Het doel is tegen 2020 voor 60% CO₂-neutraal auto's te produceren bij Audi Brussels. Een beslissende stap in de richting van een uitgebalanceerde CO₂-uitstoot is het gebruik van ecologische stroom. In 2018 heeft Audi Brussels van de Belgische inspectie en de certificatie-instelling Vinçotte het certificaat "CO₂-neutrale fabriek" ontvangen.
Meer hierover kan je lezen in het persbericht

Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Audi Brussels heeft er met succes voor gevochten dat er een jaarlijks budget van 200.000 € besteed wordt aan MVO-projecten. Een selectiecommissie met leden van de directie keurt projecten goed die gericht zijn op het verbeteren van de sociale samenhang tussen alle maatschappelijke groepen. De HR-dienst geeft bewust kansarme mensen de mogelijkheid om bij Audi aan de slag te gaan. Er zijn regelmatig workshops met vakbonden over MVO. Het management pakt ook de problemen aan die betrekking hebben tot "leadership en MVO". In de toekomst plannen we teambuildings die gelinkt zijn aan een sociale activiteit.
Download alle
00:00 | 00:00

Verder wordt de fabrieksbrandweer veelzijdig ingezet: de brandweerlui verstrekken niet alleen technische bijstand maar verrichten ook preventieve controles in de fabriek en in de regio Brussel. Uit de investeringen in nieuwe apparatuur, voertuigen en brandveiligheid en het goede onderhoud hiervan blijkt duidelijk dat Audi veel aandacht besteedt aan de veiligheid van de mensen. Audi Brussels ontving in 2013 bovendien het kwaliteitskenmerk "Fireforum Certified Building". Dit drie jaar geldige certificaat is een pluim voor de inspanningen die de vestiging levert voor de verbetering van de brandveiligheid, de brandweerprocedures en de brandwerende infrastructuur van de gebouwen. Op dat vlak neemt Audi Brussels in België het voortouw.

Arbeidsomstandigheden en waardig werk

1920x1280_CR-ergonomics.jpg

Audi let sterk op het welzijn van zijn werknemers. Zo hebben we ergonomisch aangepaste werkplaatsen en is er de mogelijkheid om vrijwillig een volledige medische check-up door een arts te krijgen. Mensen die door omstandigheden moeilijkheden ondervinden met het bandwerk, mogen beroep doen op een aangepaste werkplaats.